Fundacja HippoAmicus

Misją Fundacji HippoAmicus jest popularyzacja i prowadzenie zajęć hipoterapii wśród dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi, intelektualnymi i sensorycznymi. Dzięki pozyskiwanym środkom Fundacja umożliwia dzieciom udział w bezpłatnych zajęciach hipoterapii, odbywających się specjalnie przygotowanej do tego hali, na grzbietach przeszkolonych koników polskich. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych magistrów fizjoterapii ze specjalizacją z hipoterapii, którzy integrują jazdę na koniu z elementami terapii neurorozwojowej NDT-Bobath. Ewenementem hipoterapii jest możliwość przekazywania wzorca chodu, co nie jest możliwe w innych oddziaływaniach terapeutycznych. Nie mniej istotne jest to, że dzieci traktują zajęcia jako bardzo atrakcyjną zabawę i przyjemnie spędzają czas podczas terapii.

sprawdź również: