Aktualności

Informujemy, iż w roku okresie od 01.2018r do 03.2019r będzie realizowany projekt pn. „Wielospecjalistyczna funkcjonalna rehabilitacja dzieci i młodzieży”.

Projekt realizowany jest w ramach konkursu 4/2017 o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776) finansowany przez PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

W ramach projektu przewidujemy w okresie od 02.2017r. wykonanie zabiegów, wykorzystując do tego następujące metody:

  • Terapia równowagi z zastosowaniem sprzętów równoważnych
  • Hipoterapia neurofizjologiczna
  • Terapia z wykorzystaniem ortezy dynamicznej Dunag 02
  • Terapia metodą Kinesiology Taping
  • Terapia neurorozwojowa metodą NDT-Bobath
  • Terapia neurofizjologiczna metodą PNF

Terapia odbywa się w miejscowości Bukowina 28a, 55-095 Mirków.

Grupę  docelową  projektu  stanowić będzie  20  osób - dzieci i młodzieży (dziewczynki  i   chłopcy) w wieku do16 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością a terenu województwa dolnośląskiego w szczególności   z  następującymi schorzeniami:

-   mózgowe  porażenia  dziecięce,

-   dystrofie  mięśniowe,

-   przepuklina oponowo- rdzeniowa,

-   artrogrypozy,

-   zespoły  genetyczne: Retta, Downa, Angelmana  itp. ,

-   autyzmy,

-   upośledzenia  umysłowe,

-   dzieci niewidome i głuchonieme,

-   wrodzone  lub  nabyte  zniekształcenia  lub  usztywnienie kończyn.

 

Więcej informacji można uzyskać wysyłając zapytanie na adres mailowy: biuro@hippoamicus.org, bądź pod numerem telefonu 501 599 829.