[1] 1 % dla FundacjiFundacja Hippo Amicus została zarejestrowana 12.10.2009r w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000337423 i tego dnia uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Dzięki Państwa hojności Fundacja będzie mogła realizować główne cele.


KTO MOŻE PRZEKAZAĆ 1% FUNDACJI HIPPO AMICUS:
  • - podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • - podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • - podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku,
  • - emeryci samodzielnie wypełniający PIT.


JAK WPŁACIĆ 1% FUNDACJI HIPPO AMICUS ?
  • - wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37, PIT-28.
  • - po wyliczeniu kwoty podatku do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy numer Krajowego Rejestru Sądowego Fundacji: 0000337423. W kolejnej rubryce można wpisać cel szczegółowy, na który chcemy przeznaczyć swój 1% np. na hipoterapię.
  • - wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać dla Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Hippo Amicus", ale nie może ona przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art.45 ust.5c ustawy o pdpf)