[6] Dane rejestracyjne

Fundacja wpisana w dniu 12.10.2009 roku do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000337423

Numer statystyczny REGON: 021111045

Numer identyfikacji podatkowej NIP: 8961494390

Konto fundacji: mBank S.A. 10 1140 1140 0000 2138 3100 1001

Członkowie Zarządu :

Artur Sobieski - Prezes Zarządu Fundacji - tel. 501 599 829