[7] Zamówienia2014.04.28

W związku z realizacją projektu pn. "Wielospecjalistyczna funkcjonalna rehabilitacja dzieci i młodzieży" w ramach trzynastego konkursu o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zapraszamy chętnych do przedstawienia oferty na wykonanie:

1. Projektu i wydruku ulotek promocyjnych w ilości 500 szt.
2. Projektu i wydruku plakatów (format B3 w ilości 100 szt.).

Wszelkie dodatkowe informacje dostępne pod numerem tel. 501599829