Bukowina 28a, 55-095 Mirków
+48 501 599 829
biuro@hippoamicus.org

Informacje

Aktualnie prowadzone są zajęcia w ramach projektu  finansowanego przez PFRON w ramach zadań zlecanych (konkurs 1/2020). W ramach projektu „Wielospecjalistyczna, funkcjonalna rehabilitacja dzieci i młodzieży” wykonywanego w terminie od 1.04.2021 do 31.03.2022r  15 dzieci z niepełnosprawnościami uczęszcza na zajęcia w naszym Ośrodku Hipoterapii i Terapii NDT-Bobath w Bukowinie (gmina Długołęka). W ramach Programu dzieci korzystają z następujących form wsparcia:

 • hipoterapia (psychologiczna i neurofizjologiczna)
 • terapia PNF
 • terapia równowagi z zastosowaniem sprzętów równoważnych i elementów terapii integracji sensorycznej
 • terapia psychomotoryczna z elementami arteterapii.

Zasady rekrutacji do projektu:

Rekrutacja ma charakter otwarty. Prowadzona jest rekrutacja podstawowa- w kwietniu 2021r, oraz rekrutacja uzupełniająca przez cały okres trwania projektu. Pierwszeństwo w rekrutacji mają Podopieczni Fundacji, którzy uczestniczyli w poprzednich edycjach programu i wymagają dalszej terapii, następnie osoby z zewnątrz. Programem zostaną objęte dzieci do 16 roku życia z szerokim wachlarzem schorzeń. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:

 • przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych od osób zainteresowanych
 • weryfikacja formularzy zgłoszeniowych
 • przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej
 • potwierdzenie spełnienia warunków uczestnictwa przez osobę rekrutującą
 • złożenie deklaracji uczestnictwa w Projekcie
 • prowadzenie listy Beneficjentów zakwalifikowanych do Projektu
 • sporządzenie rezerwowej listy Beneficjentów
 • założenie teczek imiennych dla zakwalifikowanych Beneficjentów

AKTUALIZACJA: Obecnie mamy komplet uczestników i nie ma możliwości dołączenia do projektu. Proszę czekać na kolejne informacje dotyczące nowych projektów, które będą pojawiać się na naszej stronie.

W ramach projektu „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” finansowanego przez PFRON (Działanie 2.8 Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) zostały zakupione środki ochrony przeciwko COVID-19.